...

Aktieanalys Bulten 2024: Stor utdelning

Bulten AB är en av de äldsta bolagen noterade på Stockholmsbörsen. Med sina 150 år på nacken har de en välfungerande affärsmodell som kammar hem stora vinster varje år. Och det bästa? De delar ut nästan allt till investerarna.

1. Företaget

Produkter & Kunder

Bulten AB verkar inom branschen för fästelement (skruvar, muttrar och liknande). De säljer främst egen producerade skruvar och muttrar i någon av deras fabriker men specialproducerade fästelement förekommer också. Kunderna består främst av företag inom bilindustrin som, Audi, Volvo, Polestar, Autoliv och Thule. 

Bulten erbjuder även olika tjänster åt sina kunder, nämligen: FSP, FSPS och engineering. FSP innebär att Bulten ansvarar för hela processen av fästelement för ett industriellt projekt, från produktion, till transport och kvalitet. Denna tjänst är den som drar in mest pengar till företaget då de stora biltilverkarna betalar flera hundra miljoner SEK för detta. FSPS innebär samma sak fast fokus på hållbarhet och engineering är uthyrda ingenjörer.

Positivt

Expansion. Störst fokus för Bulten ligger på Europa och bilindustrin. Det leder till enorma möjligheter att expandera i Asien och Nordamerika till både bilindustrin i dessa regioner men även övriga marknader som elektronik. Omsättningen kan växa enorm ifall Bulten lyckas ta marknadsandelar inom dessa nya branscher och regioner. För närvarande sker en ökning i Bultens icke-fokus verksamhet vilket inkluderar elektronik vilket är värt att hålla ett öga på.

Nettoomsättningstillväxt. Trots en fortsatt stor potential att öka omsättningen så har Bulten de senaste åren haft en imponerande tillväxt. YoY har det kommit upp i nästan 30% vilket är otroligt intressant för ett företag.

Utdelning. Bulten har en lång historia av att vara en otroligt bra utdelningsaktie för många investerare. Direktavkastningen har tidigare nått uppemot 3 – 4% vilket gör att dem utmanar många storbolag. Allt talar även på att denna positiva utveckling kommer att fortsätta uppåt även de kommande åren.

Negativt

Olönsamma. Trots att Bulten har en god tillväxt har man inte lyckats få ner kostnaderna vilket gör att brutto- och rörelsemarginalen är på fortsatt låga nivåer. Bulten har av denna anledning under vissa kvartal blivit negativa. Därför behöver stort fokus lägga på att effektivisera verksamheten, genom att minska antalet anställda eller effektiviserar fabrikerna. Utan en större vinst kan det bli jobbigare för Bulten att växa.

VD:ns avgång. Den tidigare Verkställande direktören, som haft sin position i 5 år, valde 2024 att avgå. Resultatet är att Bulten styrs av en interim VD fram till att styrelsen har hittat en ny lämplig VD som kan ta över företaget. Ifall den nya chefen har ett väldigt annorlunda tillvägagångsätt kan det påverka verksamheten negativt eller positvt beroende på hur företaget reagerar. Samtidigt är det dåligt för ett företag med flera byten av chef under en kort period, då det kan påverka tillväxten negativt.

Skuldsättning. Bulten har lyckats samla på sig en enorm skuldsättning. Nettoskulden har blivit lika stor som det totala börsvärdet vilket är högst oroväckande. Med tanke på de dåliga marginalerna kan det uppstå problem i framtiden ifall skulderna fortsätter att öka. Då de flesta av skulderna är räntebärande kan det leda till Bultens konkurs.

2. Bolagsstyrning

Ledningen

Christina Hallin (Interim CEO) – Född 1960

Utbildning: M.Sc. i Elektroteknik.

Aktieinnehav: 1500 aktier.

Karriär: 2001 började Hallin på Volvo trucks som produktutvecklare. 2007 anställdes hon som företagsutveckare på Volvo Powertrain. 2012 bytte hon till projektledare på Volvo Trucks. 2014 började hon på en Joint Venture som kallades för DCFV. Från 2017 var hon tillbaka på Volvo Trucks som försäljnings- och marknadsföringsanvsarig över Indien och Kina. Från 2019 och framåt har hon suttit i 5 styrelser.

Markus Baum (President Europa) – Född 1978

Utbildning: DBA i Business Administration

Aktieinnehav: 6728 aktier

Bent Wessel-AAS (Interim President Asien)

Utbildning: okänd

Aktieinnehav: okänd

Anna Åkerblad (CFO) – Född 1975

Utbildning: M.Sc. i Business Administration

Aktieinnehav: 3977 aktier

Marlene Dybeck (HR & Hållbarhet) – Född 166

Utbildning: MBA i Business Administratino

Aktieinnehav: 8657 aktier

Ulrika Hultgren (Kommunikation & IR) – 1971

Utbildning: BA i Kommunikation

Aktieinnehav: 1811 aktier

Claes Lindroth (Kvalite & Inköp) – 1962

Utbildning: M.Sc. i Engineering

Aktieinnehav: 12 175 aktier

Emmy Pavlovic (CTO) – 1980

Utbildning: P.hd. och M.sc. i Chemical Engineering

Aktieinnehav: 2402 aktier

Kommentar om Ledningen

NOTERA: Bulten genomför ett byte av VD/CEO och Christina Hallin är endast tillfällig koncernchef.

Storlek. Trots att Bulten är ett förhållandevis stort bolag, jämfört med andra bolag med samma börsvärde, behövs inte 8 personer i ledningsgruppen. På en större skala kan man fortfarande klassificera Bulten som ett litet bolag med endast 1868 anställda (siffror från Q4 rapporten). Med en större ledning kan företaget bli långsammare att fatta beslut när olika kriser uppstår. Det kan därmed ha en negativ påverkan på Bultens tillväxt och andra framtidsutsiker.

Aktieinnehav. Alla i styrelsen, förutom Presidenten Asien, har ett betydande aktieinnehav i Bulten. Det visar goda tecken på att ledningen väljer att ha ett personligt intresse i företaget de jobbar på. Anledningen är att de oftast sitter på mer information än vad resten av marknaden gör och de skulle inte köpa aktier ifall Bulten går sämre. Enligt Insynsregistret, har ingen i ledningen sålt något det senaste året men nästan alla har köpt. Resultatet är att vi nästan kan garantera att Bulten kommer fortsätta med en stark tillväxt.

Erfarenhet/Utbildning. Till skillnad från många andra företag väljer Bulten att ha med flera i ledningen med en ingenjörs utbildning, istället för endast ekonomer. Med civilingenjörer hamnar ett större fokus på produkten istället för ekonmin/finanserna som kan uppstå då en majoritet av ledningen är ekonomer. Bulten fokuserar mer på sina fästelement vilket i slutändan kommer leda till tillväxt för bolaget.

Styrelsen

Ulf Liljedahl (Styrelseordförande) – Född 1965

Utbildning: B.sc. i Business Administration och Ekonomi

Aktieinnehav: Inget personligt aktieinnehav, men VD för Volito som äger ca 5 000 000 aktier.

Karriär: 1992 började Liljedahl på Alfa Laval som ekonomi chef. 2007 bytte han till Cardo Group som CFO. 2011 fortsatte han till Husqvarna som CFO. 2015 hamnade han på Volito som CEO.

Karin Gunnarsson (Ledamot) – Född 1962

Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav: 5 000 aktier

Hans Gustavsson (Ledamot) – Född 1946

Utbildning: M.Sc. i engineering

Aktieinnehav: 127 768 aktier

Christina Hallin (Ledamot) – Född 1960

Utbildning: M.Sc. i Elektroteknik

Aktieinnehav: 1500 aktier

Hans Peter Havdal (Ledamot) – Född 1964

Utbildning: M.Sc. i Mechanical Engineering

Aktieinnehav: 2650 aktier

Jonas Hård (Ledamot) – 1971

Utbildning: MBA i Business Administration

Aktieinnehav: 2500 aktier

Harri Åman (Arbetstagarledamot) – 1968

Utbildning: Drift- och underhållsteknik

Aktieinnehav: 0 aktier

Joacim Stenberg (Arbetstagarledamot) – 1969

Utbildning: okänd

Aktieinnehav: 0 aktier

Kommentar om Styrelsen

Ålder. Flera i styreslen är en bit över 60 för närvarande även om vissa är närmare 50 strecket. Trots detta är det lite oroväckande med endast äldre personer i styrelsen eftersom det kan ha en påverkan på hur Bulten anpassar sig till den moderna världen. Det finns risk att Bulten förblir det gamla industribolaget istället för att modarniseras och digitaliseras då styrelsen vill arbeta utifrån ”det gamla hederliga sättet”. Samtidigt kan ålder medföra ovärdeliga erfarenhet som är fördelaktiga för Bulten. Allt beror på.

 

Aktieinnehav. På samma sätt som med ledningen, väljer ledarmötena i styrelsen att äga många aktier i Bulten. Det visar att även i styrelserummet har man goda framtidsutsiker för bolaget då de väljer att ha ett personligt intresse i företaget. Samtidigt kan ledamötena påverkas av kursnedgångar ifall de äger aktier i företaget och fatta förhastade beslut som påverkar Bulten negativt i längden.

 

Erfarenhet. Då alla i styrelsen har varit aktiva under en längre period har de lyckats samla på sig mängder med erfarenheter. Hans Peter Havdal har suttit som CEO för Kongsberg och sitter nu CEO för Hexagon Composites, Karin Gunnarsson har suttit som CFO och Ulf Liljedahl sitter som CEO. En rad mängd med erfarenheter som kan användas till rådgivning för bolagsledningen att fatta rätt beslut för Bulten som kan leda företaget till en större tillväxt och förbättra lönsamheten. 

3. Aktien & Ägarna

Aktien

Bulten börsnoterades först år 2011 trots sin historia på över 150 år. Bolaget noterades på Stockholm Small Cap men flyttades 2014 till Stockholm Mid Cap efter att de tidigare storägarna Finnveden valde att sälja av sitt innehav i Bulten. Annars har det inte skett några exeptionella händelser med aktien utan den har tuffat på med normala kursrörelser.

Ägarna

Investmentkoncernen Volito äger en stor andel i Bulten. Med sina 24.2 % av både kapitalet och rösterna är dem på långa vägar de största ägarna. Resten av storägarna är vanliga fonder, banker och pensionssparande fonder. Det positiva med att det enbart finns en storägare är att resten av aktierna sprids ut till allmänheten att köpa vilket leder till större likviditet och mer marknadsmässig priser.

Analytiker

Kepler Cheuvreux. Analytikern heter Mats Liss. Senast satta riktkurs är 90kr och sattes 09/02/2024

4. Finansiellt

Utdelning

I linje med Bultens utdelningpolicy, föreslog styrelsen en utdelning på 2.5 SEK till årsstämman 2024. Utifrån dagens kurs på 66.9 kr blir det en direktavkastning på hela 3.57%. Målet är att dela ut en tredjedel av resultatet varje år vilket Bulten har lyckats med alla år förutom pandemiåret 2020. Allt tyder också på att utdelningen kommer att fortsätta med sin utveckling även nästa år och de kommande åren utöver det.

Resultaträkning

Bulten har haft en otroligt imponderande utveckling i nettoomsättningen de senaste åren. Trots detta ser det ut som att det starka utveckling håller på att minska på grund av att försäljningen till billtilverkare har minskat. 

Segmentet övriga intäkter, som innebär de företag utanför bilindustrin, har stuckit iväg de senaste kvartalen vilket visar att Bulten expanderar.

En annan historia är kostnaderna som Bulten har. Bruttomarginalen kommer upp till endast runt 20% och rörelsemarginalen hamnar i genomsnitt under 5%. Bulten är olönsamma och blir därför vissa kvartal negativa. 

Tryck för att förstora bild!

Balansräkning

God utveckling i balansräkningen generellt. Tillgångarna och likvida medel rör sig sakta men säkert uppåt och stârker bolaget. Trots detta är det lite oroväckande med en sådan hög skuldsättning som Bulten har tagit på sig. Nettoskulden är lika stor som Bultens totala börsvärde (!) vilket är ganska oroväckande då den ligger på 1.4 miljarder SEK.

 

Tryck för att förstora bild!

Kassaflöde

Det som sticker ut i kassaflödet från investeringsverksamheten beror på ett förvärv av företaget Exim som enligt prognoser kommer öka omsättningen med 6 – 8 %. Utöver det är det inget speciellt med kassaflödet.

 

Tryck för att förstora bild!

Nyckeltal

Även här syns skuldsättningen tydligt i likviditeten vilket är en av de största finansiella riskerna med Bulten. Värderingen är fortsatt låg och orderingången ökar i linje med omsättningen. Generellt väldigt stabilt förutom skuldsättningen. 

 

Tryck för att förstora bild!

Rulla till toppen
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.