...

Aktieanalyser

En samling av alla aktieanalyser uppladdade på aktiecentrum.com. Främst fokus är på småbolag med stor potential i framtiden och är verksamma inom techbranschen.

Aktieanalys Norva24 Group 2024

Norva24 är ett nytt börsbolag som har en otroligt stark position på sin marknad, UIM-tjänster. Senaste tiden har försäljningen exploderat. Kommer det fortsätta?

Aktieanalys InfraCom 2024

InfraCom har de senaste kvartalen genomfört flera förvärv vilket har lett till en enorm tillväxt. Kommer den fortsätta?

Aktieanalys Gram Car Carriers (GCC) 2024

Ännu ett år fortsätter Gram Car Carriers att dela ut majoriteten av sin vinst till aktieägarna. Med en låg värdering blir det en enorm direktavkastning.

Aktieanalys Bulten 2024: Stor Utdelning

Aktieanalys Bulten 2024: Stor utdelning Bulten AB är en av de äldsta bolagen noterade på Stockholmsbörsen. Med sina 150 år på nacken har de en välfungerande affärsmodell som kammar hem...

Speqta Aktiecase 2024: Enorm Investeringspotential

Speqta, noterat på First North, genomgår stor förändring efter omvänt förvärv av BrightBid. Tidigare oattraktivt på grund av olönsamhet och dålig strategi. Är det nu en aktie värd att överväga?

google-site-verification: google8de13c3eee183ce3.html
Rulla till toppen
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.