...

Aktieanalys Litium 2024: Första Utdelningen?

Litium är ett SaaS-bolag inom e-handel och Q4 2023 lyckades företaget för första gången bli positiva. Är det äntligen dags för Litium att bjuda på deras första stora utdelning?

1. Företaget

Produkter & Kunder

Litium är ett mjukvaru bolag som tillhandahåller en e-handelsplattform. Mjukvaran som de erbjuder används av kunderna för att skapa butiker på nätet och underlätta kundhantering och transaktioner som sker digitalt. Enkelt uttryck är en e-handelsplattform en hemsida fast med fokus på att sälja produkter. Litiums e-handelsplattform inkluderar även olika ERP integrationer och CRM system som underlättar arbetet.

Kunderna är till största del mellan och små företag utan någon specifiks marknadsområde. Litium har kunder som RVRC, Didrikson, jollyroom, lindex och Brafab. Det finns alltså inget brasnch som man riktar sig mot.

Positivt

Kunder. Litium har funnits sedan 1998 och har sedan dess lyckats fånga in flera otroligt starka kunder som: RVRC, LiveIT, PostNord, Didrikson och AddTech. Detta visar att produktutudet är akutellt och faktiskt uppskattas av klienterna. Mjukvaran som Litium erbjuder är alltså inte förhoppning utan har bevis att det funkar.

Bransch. Litium är verksamma inom en ytterst intressant bransch, nämligen E-handel. Enligt olika källor kommer en CAGR på runt 15% vara aktuellt för branschen. Det möjliggör enorm tillväxt för Litium som kan utnyttja marknadsförhållanderna till att växa inom gränserna men också internationellt..

Kassaflödespositiv. Det fjärde kvartalet 2023 visade sig bli det första kvartalet som Litium var positivt i resultaträkning och positivt i kassaflödet. Det betyder att Litium inte behövde använda kassan till att hålla igång företaget, utan intäkterna fixade det själv. Det är otroligt positvt eftersom det visar att företaget kan bli lönsamt och vara positvt utan att förlora pengar.

Negativt

Förlorar Pengar. Trots att det senaste kvartalet var positivt så har Litium under en längre period gått med förlust då de har otroligt höga kostnader. Med enbart ett kvartal positivt, än så länge, är det svårt att motivera att Litium aldrig mer skulle gå med förlust. Problemet uppstår när man kollar på mängden likvida medel som de har och att det snart börjar närma sig 0. Ifall flera kvartal i framtiden blir negativa kan lån eller nyemission bli nödvändigt för att undvika att Litium går i konkurs.

Minskning i ARR. De senaste kvartalen har Litiums ARR minskat och eftersom ARR är grunden till ett SaaS bolags omsättning har den likväl utvecklats dåligt. Det finns inga tecken som tyder på att den kommer att vända kraftigt och gå upp igen, utan mer tyder på att ARR kommer fortsätta ner. I förlängning betyder även det att omsättningen kommer att börja minska, vilket kommer ha en stark påverkan på resultatet.

Konkurrens. Litium verkar inom en niche som redan har otroligt stora aktörer som kontrolerar marknaden, t.ex. Shopify, WooComerce och Squarespace. Litium erbjuder liknande e-handelsplatform som de andra jättarna, även om Litiums mjukvara är lite mer skräddarsydd. För att Litium ska kunna ta marknadsandelar från redan etablerade Shopify behövs en enorm fördel i den produkt de erbjuder, och de har inte Litium. 

Konkurrensfördel

Marknaden för e-handelsplatform är otroligt stor med jättarna Shopify, WooCommerce, Squarespace, och mer. Det finns alltså ingen fördel för Litium över de andra företagen.

2. Bolagsstyrning

Ledningen

Patrik Setlin (CEO) – Född 1970

Utbildning: B.Sc. i Business Administration

Aktieinnehav: 60 000 aktier och 50 000 optioner.

Karriär: 2001 började Settlin som E-Handels ansvarig för att 2004 gå över till sälj ansvarig. 2007 arbetade han på Komplett Group som ansvarig för projekt och sälj. 2014 blev han anställd på CDON som CCO och sedan som CEO. 2016 bytte han till Visma som CCO och 2019 blev han CPO på Visma. 2020 tog han anställning som CEO på Litium.

Elin Roglar (CFO) – Född 1985

Utbildning: YH i Redovisning

Aktieinnehav: 0 aktier

Ludvig Block (CPO) – Född 1973

Utbildning: B.Sc. i Systems Science

Aktieinnehav: 21 00 aktier

Malin Bodolla (CMO) – Född 1974

Utbildning: B.Sc i Marknadsföring

Aktieinnehav: 5000 aktier

Peder Holmberg (CCO) – Född 1979

Utbildning: MBA i Internationell Marknadsföring

Aktieinnehav: 0 aktier

Daniel Hultgren (COO) – 1982

Utbildning: B.Sc. i Mjukvaru-utveckling

Aktieinnehav: 16 678 aktier

 

Rasmus Hellman (CSO) – 1993

Utbildning: BBA i Managment

Aktieinnehav: 773 aktier

Kommentar om Ledningen

Storlek. Ledningsgruppen består av totalt 7 personer. Det är alldeles för många för att få en samarbetande och effektiv enhet för ett stort företag och ännu mer för ett mindre företag. Det finns t.ex. två stycken, CMO och CCO, som har samma utbildning och nästan samma roll. Litium har totalt 27 anställda då 7 av dem är med och leder företaget. Vid denna storlek borde Litium drastiskt minska ledningsgruppen och därefter arbeta på att skapa en fungerande enhet som kan fokusera på tillväxt och lönsamhat.

Utbildning. Alla i ledningsgruppen har relevant och passande utbildning och erfarehet till respektive jobb. Speciellt har Settlin (CEO) en erfarenhet att ha varit ytterst ansvarig för andra bolag tidigare och Roglar (CFO) har erfarenhet som revisor. Resultatet är att vi kan förvänta oss bra prestationer av samtliga i ledningsgruppen vilket i sin tur borde leda till en tillväxt för Litium som företag.

Aktieinnehav. Genomsnittligt innehav för varje ledamot är 14668 aktier vilket kan låta mycket men när kursen är på 9kr blir summan endast 130 000 SEK. Flera i ledningen har även 0 aktier. Det är alltså lågt personligt engagemang i Litiums ledning vilket kan vara starkt negativt ifall de endast bryr sig om en lön eller liknande. Utan ett personligt inresse kan motivationen svikta vilket kan påverka Litium negativt.

Styrelsen

Håkan Nylander (Styrelseordförande) – Född 1973

Utbildning: M.Sc. i Internationell Företagsverksamhet

Aktieinnehav: 0 aktier och 0 optioner.

Karriär: 2000 började Nylander på Accenture som rådgivare. 2007 anställdes han som rådgivare på Business Sweden. 2010 fick han ansvar över Business Swedens’ i sydost Asien. 2013 började han på Diakrit som CHRO. 2014 blev han COO på Diakrit. 2019 anställdes han på Litium som Head of New Business och sedan CSO. 2022 lämnade han företaget och gick med i styrelsen.

Johan Rutgersson (Ledamot) – Född 1985

Utbildning: M.Sc i ekonomi

Aktieinnehav: 237 706 aktier

Christopher Johansson (Ledamot) – Född 1973

Utbildning: Ph.D i Computer Science

Aktieinnehav: 0 aktier

Catrin Wirfalk (Ledamot) – Född 1974

Utbildning: Mini MBA

Aktieinnehav: 31 250 aktier

Adrian Nelje (Ledamot) – Född 1979

Utbildning: Gymnasie i Handel

Aktieinnehav: 133 441 aktier

Martin Billenius (Ledamot) – 1982

Utbildning: MDA i administration

Aktieinnehav: 0 aktier

Kommentar om Styrelsen

Erfarenhet. 2 i styrelsen har en utbildning och erfarenhet av ekonomi. 2 har en utbildning i Business administration och 1 har data utbildning och en har endast utbildning inom sälj från gymnasiet. Det är alltså väldigt mycket åt ekonomi och företags hållet istället för fokuset som borde ligga på produkten. Det går att ifrågasätta hur bra styrelsen är pga detta.

 

Aktieinnehav. I dagsläget så har ungefär hälften av ledamöterna i styreslesn inga aktier i Litium överhuvudtaget. Tvärtemot har andra halvan ganska stort innehav vilket ger en bra kontrast. De med aktier kommer ha ett personligt intresse därmed också se till att företaget går bra medan de utan aktier kommer vara realistiska när det går dåligt.

 

3. Aktien & Ägarna

Aktien

Litium börsnoterades först 31 maj 2016 på Aktietorget (nu kallat Spotlight Stock Market). Efter att ha växt på börsen, och behov av mer pengar genomfördes en nyemission och byte av lista 2020, då Litium istället noterades på First North. Toppen beror på hetsen som var kring E-handel under pandemin och grundar sig inte i någon fundamental förändring i bolagets ekonomi eller ledning. På samma sätt beror nedgången på minskat intresse i E-handel mer än att Litium börjat gå dåligt.

Ägarna

FastPartner har varit med sedan innan börsnoteringen och är ett fastighetsbolag. RGG Adm-Gruppen är ett dotterbolag till Tageshus, som är ett investeringsbolag med fokus på fastigeheter men ända har aktieinnehav. Sijoitusrahasto Aktia Noric Mic är en aktiefond i Finland. Jesper Lyckeus är en privat investerare som tidigare har varit fond förvaltare. Mikeal Lindblom är en investerare med starkt intresse inom flera olika teknik bolag, exempelvis Speqta och BrightBid.

 

Det har blivit en stor spridning av investerare på grund av Litiums behov av nyemissioner. Trots detta har många investerare varit kvar under en lång period. 

Analytiker

Det finns inga angivna riktkurser men ABG Sundal Collier utfärdar olika estimat inför rapporterna på den här hemsidan.

4. Finansiellt

Utdelning

I dagsläget är Litium kassaflödes negativt vilket innebär att företaget kan gå plus men ifall vinsten inte överstigar investeringarna, vilket den inte gör, blir det negativt. Investeringarna är sådant som, nya datorer till anställda, kontorsinvesteringar eller annat liknande, sådant som är nödvändigt för att verksamheten ska fortsätta. För att täcka den del som Litium går back måste de använda sin egna kassa för att inte gå i konkurs. Därför finns inga pengar över till en utdelning och det kommer troligtvis vara så i 1 – 2 år till. Det skulle också vara orealistiskt för ett sådant litet bolag att börja fokusera på utdelningar istället för tillväxt. 

Resultaträkning

Litium har haft en väldigt hackig utveckling av nettoomsättningen de senaste åren. Utöver det ser vi även att omsättningstillväxten håller på att tappa av från de tidigare höga nivåerna på uppemot 30% YoY. Detta beror främst på en otroligt konkurensutsatt marknad men också på sämre framtidsutsikter i e-handelsbranschen. Trots detta lyckades Litium leverera ett positivt kvartal i Q4 2023, vilket är det första i företagets historia. (Tryck på bilden för förstoring)

Balansräkning

Q2 2020 skedde en riktad nyemission vilket syns i flera grafer. Q1 2022 skedde också en nyemission för att säkra finansiering och förhindra en konkurs. Utöver det är Litium knappt skuldsatt överhuvudtaget utan har en imponerande hög soliditet. Kassan har minskat på grund av negativt kassaflöde men har lyckats vända på grund av positivt kassaflöde i Q4 2023. (Tryck på bilden för förstoring)

Kassaflöde

Litium har under en längre period haft problem med sitt kassaflöde, vilket har lett till två riktade nyemissioner. Trots detta kan vi iakta en positiv utveckling av kassaflödet från den löpande verksamheten. Tillsammans med ett bra kvartal för rörelsekapitalet lyckades det slutliga kassaflödet bli positivt efter de nödvändiga investeringarna betalats. (Tryck på bilden för förstoring)

Nyckeltal

Nedåtgående trend i aktiekursen har resulterat i en skarp minskning i värderingen. Trots detta har P/E talet agerat annorlunda vilket beror på att Litiums vinst för närvarande men rör sig mot den positiva sidan. Då sticker P/E talet iväg, fast åt det negativa hållet. Det är naturligt och sker för alla företag som går från negativa till positiva. Utöver det ser vi en ökande lönsamhet, god likviditet och en bra kapitalomsättningshastighet. Däremot minskar ARR vilket är väldigt oroväckande.

Rulla till toppen
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.