...

Om Mig

Mitt namn är Anton och jag är en investerare utanför skolan.

Jag är bosatt i Göteborg och läser första året på en naturvetenskaplig linje. Mitt intresse för investeringar väcktes 2020 när jag, med stöd från mina föräldrar, började utforska aktiemarknaden. Genom denna blogg delar jag med mig av mina tankar och idéer kring småbolag när jag analyserar dem och tar investeringsbeslut.

 

Målet är att lyfta mitt investerande till en nivå där det skapar stabilitet och långsiktigt välstånd. Framöver planerar jag även att diversifiera min portfölj genom fastighetsinvesteringar och därigenom skapa en stabil grund för framtida ekonomisk framgång.

 

Karriärmässigt lockar advokatyrket, men jag är fortfarande i funderingarnas stadium och utforskar olika möjligheter. Följ med mig på min resa genom investeringsvärlden och min strävan efter ekonomisk självständighet.

Rulla till toppen
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.