...

Aktieanalys Firefly 2024: Bästa Industribolaget

Med 50 år på nacken och en tillväxt på 40% placerar sig Firefly bland de 5 bästa industribolagen på Stockholmsbörsen. Ändå är börsvärdet bara en bråkdel av jättarna Volvo och ABB. Håller det på att ändras med den senaste tidens 4 dubbling av aktiekursen?

1. Företaget

Produkter & Kunder

Firefly AB är ett företag som verkar inom brandsskyddssystem branschen. De erbjuder produkter som: IR sensorer för upptäckandet av gnistor, släckningssystem anpassade till varje produkt och en hub som kontrollerar och sammankopplar alla olika enheter. Dessa system är enbart anpassade till företagskunder som arbetar inom olika industrier t.ex. Pappers- , Återvinnings- och Matindustrin. Fireflys skiljer sig från tradionella bolag inom samma bransch eftersom de uttnytjar modern teknik för att inom endast någon sekund, hinna släcka gnistorna/elden.

Omniguard. Firefly har även förvärvat olika produktserier från andra företag. Omniguard är ett exempel på en produktserie med fokus på gnista- och gasdetektering. Kunderna lutar mer åt olje- och gasindustrin.

Sentio. En produktserie skapad av Firefly som har fokus på upptäckande av gnistor/bränder under mark i t.ex. tunnelbanor. 

Positivt

  • Nettoomsättningstillväxt. Firefly har haft en imponerande utveckling av sin nettoomsättning de senaste kvartalen. Tillväxt på uppemot 40% i YoY vilket placerar dem i toppen av de flesta noterade bolag. Orsaken till detta är främst diversifiering i nya marknader och kundgrupper, men också en enorm tillväxt i fireflys dotterbolag i Italien och Polen. Utvecklingen fortsätter att gå stark vilket 
  • Produktexpansion. Vid en konkurrensanalys av andra företag inom brandskyddssystembranschen, t.ex. Vanguard Fire, upptäcker man att Firefly har ett begränsat utbud av produkter. Man har enbart fokus på olika sensorer och släckningssystem. Resultatet är att det finns flera outnyttjade marknader för Firefly för t.ex. brandvarnare, brandsläckare och brandskyltar. Det kan leda till fortsatt stark tillväxt i framtiden.
  • Bruttomarginal. Firefly har genomsnittligt visat en otroligt hög bruttomarginal. För brutto kan det hamna uppemot 40% vilket kan jämföras med Volvos 25% och ABB:s 30%. Firefly utmärker sig inom industribolagen och med hjälp av detta kan de främja större tillväxt genom att anställa mer personal eller satsa mer på produktutveckling utan att behöva oroa sig över att bli negativa.

Negativt

  • Tillfällig Tillväxt. Med 50 år på nacken är det fullt möjligt att ifrågasätta varför Firefly börjar växa mycket nu och inte har gjort det innan. Med samma ledning och styrelsen i över 10 år är det ingen sådan förändring som har lett till utvecklingen. Kan då tillväxten vända neråt lika plötsligt som den vänt uppåt?
  • Olyckor. Firefly skapar olika släcknings- och upptäckningssystem för industrier. Ifall det skulle uppstå en olycka, med en stor explosion eller stor brand, på ett företag som är kund eller använder Fireflys produkter kan det skada ryktet ofantligt. Det kan leda till en enorm förlust i nya och gamla kunder och därmed även omsättningen. Utöver det kan Firefly hamna i rättsliga tvister i vems som var ansvaret eftersom de hanterar känsliga produkter.
  • Svag Marknad. Brandskyddssystem låter väldigt ointressant och är också det som bransch. Enligt flera olika källor kan man förvänta sig en CAGR på cirka 2 – 8% vilket är otroligt litet jämfört med andra marknader. Det kommer komma en tid då Firefly får det svårare på grund av att de nått en så stor marknadsandel att de istället behöver anpassa sig för marknadens utvekling i stort. Då kommer tillväxten starkt tappas ner eller stanna helt.

Konkurrensfördel

Det finns inget som utmärker Firefly jämfört med andra brandskyddssystem bolag. Antalet bolag nichade på samma sätt som Firefly är få men de alla är väldigt lika.

2. Bolagsstyrning

Ledningen

Lennart Jansson (CEO). Född 1958.

Utbildning: Gymnasieingenjör från Västergårds Gymnasium

Aktieinnehav: 79 250 aktier.

Karriär: Jansson började på Firefly 1980 och har sedan dess jobbat på Firefly. Han började som utvecklingsingenjör och klättrade sedan till teknisk chef och tillsist, år 2000, blev han CEO. Jansson har sedan dess suttit som CEO på Firefly AB, totalt 24 år.

Agneta Thelander (CFO). Född 1972.

Utbildning: MBA från Växjö Universitet

Aktieinnehav: 100 aktier.

Karriär: Thelander började sin arbetskarriär med en anställning som revisor 1997. Efter 3 år, 2000, tog hon nästa steg som Ekonomi Manager på Vendator. Därefter, 2004 började hon som CFO på JDSU Nordic (nu Viavi Solutions). 2009 började hon på Extanda, även där som CFO. 2010 började hon till sist på Firefly som CFO. Thealander har suttit som CFO i 14 år.

Kommentar på Ledningen

Fokus på produkterna. Jansson (CEO) har jobbat på Firefly AB i totalt 44 år vilket är ofantligt imponerande. Han har en utbildning som ingenjör och kom in med fokus på produkterna vilket han har än idag. Eftersom det är produkterna som gör ett företag är detta det bästa som kunde hända. Att ha en ingenjör som CEO inom industri-branschen har visat sig vara positivt i flera fall (Tesla och Elon Musk, Google och Larry Page, Facebook och Mark Zuckerberg). Sedan 2000, det året Jansson blev anställd, har Firefly haft en otroligt stark tillväxtresa, som enbart saktats ner av små konjunktursdippar.

 

Aktieinnehav. Det är stor skillnad i aktieinnehav mellan CFO:n och CEO:n. Med dagens kurs har Janssons (CEO) aktier ett värde på runt 15 miljoner medan Thelander (CFO) enbart har ett värde av 19 000kr. Det finns olika åsikter om detta. Å ena sidan skulle en negativ utveckling för Firefly inte påverka Thelander vilket kan ifrågasätta motivation. Å andra sidan kan Janssons aktieinnehav leda till irrationella beslut ifall aktiekursen krashar.

 

Innovationsförmåga. Firefly har nästan inga sociala medier förutom youtube. Bolagsledningen har också begränsade kanaler på internet där vissa inte ens använder linkedin. Resultatet är att man kan ifrågasätta fireflys förmåga att implementera nya tekniker, mjukvara eller marknadsföringskanaler. Det kan leda till en stor förlorad marknadsandel när världen blir mer och mer digitaliserad.

 

Styrelsen

Erik Mitteregger (Styrelseordförande). Född 1960.

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan Stockholm

Aktieinnehav: 2 300 000 aktier.

Karriär: 1990 arbetade han på Alfred Berg som en aktieanalyserare. 1995 var han med och grundade ett kapitalförvaltningsbolag, Brummer & Partners. 2003 blev an styrelseledamot i Firefly och har sedan dess drivit en egen portfölj på heltid. 2013 blev han styrelseordförande för Firefly.

Kommentar på Styrelsen

Erfarenheter: Styrelsen består av totalt 5 personer som alla har väldigt olika erfarenheter och utbildningar. Mitteregger (ordförande) är den enda som har en ekonomisk utbildning. Elisabet Salander (ledamot) som har en utbildning i skogsbruk och arbetat för ett skogsbruk företag, varför detta nu skulle vara bra för Firefly. Sedan finns Ulf Dahlberg (ledamot) med utbildning i Aeronautik och arbetar inom säkerhets och försvarsbranschen. De två sista har en ingenjörs utbildning. 

 

En utbildning i skogsbruk är inte relevant till Brandsskyddsstystem överhuvudtaget, och detsamma gäller aeronautik. Bristen på personer inom ekonomi är också lite oroväckande, när endast Mitteregger (ordförande) är ekonomiskt utbildad. Trots det så har Firefly utvecklats positivt med styrelsen vilket bevisar att styrelsen ändå på något sätt fungerar.

 

Ålder: Medelåldern för styrelsen är 66.2 år. Det är skrattretande högt och väldigt oroväckande. Det är de unga människorna som kommer med förändring, och i detta fall finns det ingen under 64. Lite research visar att endast några i styrelsen använder någon social platform överhuvudtaget, och Firefly som företag har endast youtube som social media. Digitaliseringen är här, och det är dags för Firefly att släppa taget om de gamla metoderna och utnyttja de nya möjligheterna annars är det svårt att motivera enorm tillväxt.

 

Tid i styrelsen: 4 ledamöter har suttit i över 10 år (den sista har suttit i 3 år). De har alltså otroligt bra koll på företaget och vet hur olika processer går till och hur förändring har påverkat företaget. Det är positivt eftersom ledamöterna då har en bra förståelse på hur olika beslut skulle påverka Firefly, t.ex. kultur eller försäljning jämfört med nya ledamöter.

3. Aktien & Ägarna

Aktien

HistoriaFirefly aktien är noterad på First North Stockholm där den för närvarande har ett börsvärde på 1140 MSEK. Aktien har tidigare funnits på NGM (Nordic Grwoth Market) men flyttades oktober 2008 till First North vilket är kvar än idag. Det har inte skett några nyemissioner och företaget har inget optionsprogram så antalet aktier är kvar på samma som 2008 (6 001 400 aktier).

 

Utveckling. Aktiekursens utveckling har definitivt varit extraordinär, då den på senaste tid absolut rusat på börsen. Anledningen till detta är endast otroligt bra rapporter, då det har varit få riktkurser eller andra positiva nyheter som kommit ut. Viktigt att ta med: Bara för att aktien redan har stigit så enormt, betyder det inte att det kan fortsätta stiga i framtiden. Vid ett köp av en aktie måste man utgå från dagens förutsättningar och inte tänka på tidigare händelser. (Gambler’s Fallacy)

Ägarna

Ägarlistan för Firefly är ärligt uttryckt, väldigt ointressant. Tydligt störst ägare är Erik som har en historia som investerare och är också den enda privatpersonen som professionellt arbetat med bolagsinvesteringar. Utöver det finns flera investment banker och fonder som inte utmärker sig särskilt mycket med sina investeringar. 

Det går att tolka som att stora investerare eller fondförvaltare anser att Firefly inte är en intressant aktie att äga, vilket går i linje med analytikerna. Därför är det bra att ha koll på vilka som äger aktien.

Analytiker

Firefly har inga aktiva analytiker som bevakar bolaget. 

4. Finansiellt

Utdelning

Firefly har som mål att dela ut 2/3 av resultatet efter skatt vilket de nästan har lyckats med varje år. Det enda året Firefly valde att inte dela ut, av förståeliga anledningar, var 2020. Annars har utdelningen legat på omkring 1/2 till 2/3 av resultatet efter skatt. Det har gett en avkastning på ungefär 3% i förhållande till aktiekursen vilket har hållit i sig över tid. Med tanke på tillväxten och de förbättrade marginalerna är chansen stor att utdelningen kommer fortsätta att växa i framtiden.

Resultaträkning

Firefly har en mer turbulent utveckling av sin nettoomsättning vilket beror på skillnad i orderingång per kvartal. Trots detta snittar Firefly en YoY tillväxt på mellan 20 – 40% vilket är otroligt starkt för ett industribolag. Bruttomarginalen för företaget är otroligt stark på runt 40% men rörelse- och vinstmarginal kan lämna mer att önska. Emellertid har Firefly de senaste kvartalen ämnat mycket fokus på marginalerna vilket drastiskt har förbättrat dem. (Tryck på bilderna för större bild)

Balansräkningen

Firefly har en otroligt stabil utveckling på balansräkningen. Med en fördelaktig soliditet och en respektabel nivå av likvida medel så finns det låg risk att företaget skulle påverkas drastiskt av kortsiktiga finansiella risker. Samtidigt ser vi att företaget nästan bara har omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Omsättningstillgångarna består av främst fordringar och varulager. De kortfristiga skulderna består istället av kortfristiga skulder och förskott av kunder. (Tryck på bilderna för större bild)

Nyckeltal

En positiv och stabil utveckling på alla nyckeltal. Firefly har legat på samma värdering under flera år vilket verkar fortsätta på samma nivå. Utöver det utveklas lönsamheten positivt och ordrarna positivt. Med likviditeten går det att önska lite bättre kassalikviditet, annars är allt väldigt stabilt. (Tryck på bilderna för större bild)

Värdering

Caset grundas i en nettoomsättningstillväxt på 28% YoY vilket kan anses som orealistiskt men med tanke på tidigare utveckling och det förbättrade ekonomiska läget är det endå genomförbart. Sedan delas de olika casen upp på 19%, 13% och 8% rörelsemarginal, beroende på hur verksamheten utvecklas. Tillsist utgår man från ett genomsnittligt P/E på 20. 

Rulla till toppen
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.