...

1. Företaget

Sleep Cycle AB, grundat 2009, är ett mjukvaruföretag som erbjuder en app som följer och analyserar din sömn. Genom att utnyttja sensorer i din smartphone ger appen insikter i din sömn och hjälper dig förstå och förbättra dina sömnvanor. Målet är inte bara att övervaka, utan aktivt främja din sömnkvalitet. Sleep Cycle strävar efter att vara din pålitliga partner i jakten på bättre sömn och därigenom ett hälsosammare och mer balanserat liv. Deras affärsmodell bygger på den så kallade ”freemium” modellen, där kunderna har en gratis och en betalversion, där kunderna betalar månadsvis eller årsvis.

Historia

2009/07/18. Sleep Cycle grundas av Maciek Drejak, appen lanseras på iOS.

2014/06/13. Appen ”Sleep Cycle” lanseras på Android.

2021/06/08. Sleep Cycle noteras på Stockholmsbörsen.

2021/10/14. Tjänsten ”Sleep Boot Camp” lanseras.

2022/09/13. Partnerskap med Gympass.

2022/12/08. Partnerskap med Huawei.

2022/12/19. Uppköpserbjudande av Velvet Cichlid

2023/02/23. Appen ”Sleep Cycle Kids” lanseras.

2023/11/01. Erik Jivmark tar över som VD.

Produkter & Kunder

Sleep Cycle. Portföljen av Sleep Cycle AB består av endast 1 applikation. Appen kallas för Sleep Cycle och hjälper användaren att se statistik på sömnen. Genom patenterad teknologi kan Sleep Cycle analysera ljudet av användaren när den sover och sedan ge ett uttryck hur denna person har sovit. Det finns även olika bibliotek med meditationer, ”white noise” och andra lugnande melodier. I appen finns också en smart väckarklocka som kan väcka dig när du sover som lättast. Resultatet blir att du känner dig utvilad när du vaknar. 

Sleep Boot Camp. Sleep Cycle AB erbjuder även företag en tjänst de kallar Sleep Boot Camp, en tjänst där målet är att förbättra sömn och sömnvanor hos de anställda. Även denna tjänst kretsar kring appen Sleep Cycle.

Sleep Cycle Kids. En modifierad kopia av appen kallas för Sleep Cycle Kids. Den lanserades under 2023 och riktar sig mot föräldrar som har bebisar eller unga barn.  Appen har blivit ett bakslag då appen knappt har fått någon uppmärksamhet överhuvudtaget. 

Inovationsförmåga. Det är möjligt att ifrågasätta den inovativa förmågan hos Sleep Cycla eftersom företaget har funnits sedan 2009 och enbart producerat 2 appar. Nya fuktioner uppstår inom apparna, men inte genom nya produkter/appar.

Positivt & Negativt

Positivt

Nedladdningar. Sleep Cycle har mest antal nedladdningar jämfört med sina konkurenter. Detta visar att de har fungernade marknadsföring för appen vilket är positivt. Trots detta är det enbart runt 2.1 miljoner användare som är aktiva enligt Sleep Cycle. Av detta är det bara runt 900k som är kunder och har en prenumeration hos Sleep Cycle. 

ARPU. Står för ”Average Revenue Per Unit”, under en viss period, vilket i detta fallet är ett år. Den branta stigningen beror delvis på ökade priser på grund av inflationen och delvis på goda valuta effekter för företaget. ARPU:n stämmer bra överäns mot priset för års prenumeration: 299kr. 

Artificiell Intelligens. Sleep Cycle lägger otroligt stort fokus på att utveckla olika teknologier inom artificiell intelligens. De innehar redan flera patenterade teknologier som hjälper dem uttnytja den enorma databas på över 2 miljarder nätter registrerade av användare. De enorma satsningarna gör dem till en innovativ utvecklare vilket kan ha fördelaktiga effekter i framtiden. 

Negativt

Prenumeranter. En negativ trend inom antalet betalande kunder (prenumeranter) har synats de senaste kvartalen. Oavsett anledningen är det oroväckande att antalet betalande kunder minskar, har Sleep Cycle nått maximal marknadsandel?

Konkurrens. Inom mjukvarubranschen är det stor konkurrens. Många småbolag ger sig in för att ta sin del av kakan. Av en marknad på 2864 miljoner USD har Sleep Cycle enbart en marknadsandel på 0.7%.  Sleep Cycle måste växa något enormt för att ta större marknadsandelar, mer än den förväntade CAGR:n på 19% för denna marknad.

Inkomstkällor. Sleep Cycle AB innehar enbart en produkt i deras portfolio, appen Sleep Cycle. Det är alltså den enda inkomstkällan för företaget vilket gör dem väldigt utsatta. Ifall problem skulle uppstå för appen kommer det ha en omedelbar påverkan på resterande delen verksamheten, även omsättningen. Beroendet på appen Sleep Cycle kan till och med leda till att företaget skulle gå under ifall kritik skulle förstöra appen.

Konkurrensfördel

Pris. Av alla stora spelare har Sleep Cycle ett av de lägsta prisen för en prenumeration på 1 år. Eftersom de flesta apparna har liknande funktioner och inte utmärker sig särskilt mycket blir detta en enorm konkurrensfördel vilket Sleep Cycle kan utnyttja. Samtidigt finns det även utrymme att höja priserna vilket leder till större omsättning. 

2. Bolagsstyrning

Efter IPO:n för Sleep Cycle har bolagsstyrningen utvecklats extremt. Ledningen bestod av endast 3 personer och styrelsen av ungefär samma antal. Samtidigt har bolagstämmorna varit otroligt viktig för företaget. Det går att säga att Sleep Cycle har mognat mycket.

Ledningen

Erik Jivmark (CEO) – Född 1982/Tillträde 1 November 2023

Jivmark tog examen 2007 med en MBA från Lunds Universitet. 2013 tog han rollen som ”Director of Digital and E-com” på Volvo Cars. I denna roll medverkade han vid lanseringen av XC90 vilket resulterade i 1927 bilar sålda genom nätet. 2017 bytte han jobb till ”Volvo Car Mobility” och blev Chief Digital Officer. 2019 blev han Chief Operating Officer på samma företag. 2021 tog han rollen som CEO på ”Volvo Car Mobility”. (Volvo Car Mobility stängdes ner när Jivmark lämnade, eftersom de förlorade 1.1 miljarder SEK). 2023 tillträde han som CEO på Sleep Cycle. Jivmarks nuvarande aktieinnehav är 2000st. Han har även 100 000 teckningsoptioner. 

 

Per Andersson (CFO) – Född 1983/Tillträde 15 Februari 2021

Andersson har en BA från Jönköpings Universitet och en MSc i Finans från Göteborgs Universitet. 2008 började han på PwC och arbetade med företagsförvärv. 2012 tillträde han som Finans Analytiker på Mondelez. 2014 anställdes han på KPMG med ansvar över företagsförvärv och försäljning. 2017 rekryterades han till Gapwaves som CFO. Andersson medverkade i att förbättra Gapwaves ekonomi. Det blev en stor förbättring efter han varit där. 2021 tillträde han som CFO på Sleep Cycle. Andersson innehar 3990 aktier och 25 682 teckningsoptioner. Han har behållit alla aktier sedan IPO:n.

Samuel Cyprian (CPO) – Född 1983/Tillträde 1 Januari 2021

Cyprian har en MSc i datavetenskap från Uppsala Universitet. Han har haft en ganska blandad erfarenhet men mellan 2011 – 2016 var tillväxt fokus. Mellan 2017 – 2022 var marknadsföring fokus. Januari 2023 tillträde Cyprian som CPO för Sleep Cycle (omstrukturering i ledningen, han var CMO på Sleep Cycle innan). Han innehar 68 875 aktier och 34 795 teckningsoptioner. Han har också behållit alla aktier sedan IPO:n.

Mikael Kågebäck (CTO) – Född 1981/Tillträde 1 Januari 2021

Kågebäck har en BSc i CS från Halmstad Universitet, MSc i Teknisk Fysik från Chalmers och PhD i CS (fokus på AI) från Chalmers. Ytterst imponerande utbildning. 2002 började han som Mjukvaruingenjör på Försvarsmakten. 2008 arbetade han som Mjukvaruarkitekt på H&M. Efter PhD studier mellan 2013 och 2018 började han på Sleep Cycle. 2021 befodrades han till CTO på Sleep Cycle. Han innehar 11 496 aktier och 28 237 teckningsoptioner. Han har behållit alla aktier.

Cicilia Mikkov (CHRO) – Född 1976/Tillträde 15 februari 2021

Mikkov har en BSc i psykologi från Stockholms Universitet. Fram till 2010 har hennes erfarenhet varit lite spridd. Från 2010 till 2021 arbetade hon inom HR på NetEnt. 2021 anställdes hon som CHRO på Sleep Cycle. Hon innehar inga aktier men 19 288 teckningsoptioner. Hon har varken köpt eller sålt aktier i företaget.

Tolkning. Ledningen ser stark ut med starka erfarenheter i respektive område. Enbart två personer har lämnat ledningen de senaste 3 åren, CEO:n (Carl Johan Hederoth) och CPO:n (Sandra Hansson). Hederoth hade suttit som VD i runt 5 år och valde därför att gå. Hansson fick istället gå på grund av omstrukturering för att spara pengar. Ledningen verkar samtidigt ha ett stort förtroende för Sleep Cycle eftersom många har aktier i företaget. CEO:n kan verka ha ganska få aktier, men detta förklaras genom att han enbart suttit 2 månader CEO.

Styrelsen

Erfarenhet. Det sitter totalt 5 ledamöter i styrelsen: Anna Broeng, Olof Nilsson, Rasmus Järborg, Mathias Høyer och Maciej Drejak. Nilsson, Järborg och Høyer har primärt erfarenhet inom finansbranschen. Broeng har erfarenhet inom styrelsearbeten vilket även Nilsson har en del av. Drejak har startat flera bolag vilket gör att han har stark erfarenhet av att driva och utveckla företag.

Det finns 3 ledamöter som har erfarenhet inom finansbranschen. Det är en ganska stor andel. Det skulle vara fördelaktigt ifall andra erfarenhet skulle kunna integreras t.ex. ingenjör. 

Andra Styrelsearbeten. Styrelseordföranden Broeng sitter för närvarande med i 10 andra styrelser. Nilsson sitter med i 5 andra styrelser. Det går att ifrågasätta ifall de har för mycket att göra för utnyttja sina kunskaper för att garantera Sleep Cycles största möjliga tillväxt. De andra ledamötrerna sitter enbart med i en eller ingen styrelse. 

Aktier. Broeng äger 10 000, Nilsson äger 428, Järborg har 32 000, Høyer äger 14 107 och Drejak har 8 707 984 aktier. De flesta ledamöterna har alltså något typ av beroende till bolaget även ifall den inte är enorm, förutom Drejak som äger 43% av Sleep Cycle. Det kan vara både positivt och negativt. Ledamöterna kommer bry sig om företaget eftersom de äger aktier men de kan också tänka för mycket på sitt eget vinnande och sabba för bolaget.

Aktien & Ägarna

Sleep Cycles IPO genomfördes den 8 juni 2021. Sedan dess har aktien handlats på Stockholmsbörsen där den har upplevt en stark negativ trend. På grund av detta kom ett kontanterbjudande av Velvet Cichlid i december 2022, där grundaren Maciej Drejak, Pierre Siri och Petter Wallin ville köpa ut företaget från börsen. 

Aktien

Det har varit en stark negativ trend för Sleep Cycle aktie pris sedan IPO:n. Det kan finnas olika anledningar bakom detta men främsta anledningen är det ekonomiska läget runt om i världen. Inflationen har varit hög och räntorna har stigit. Minskande av antalet prenumeranter har troligtvis även spelat roll.

Ägarna

Grundaren av bolaget, Maciej Drejak, innehar fortfarande en otroligt stor andel i företaget. Även Rierre Siri, en känd, investerare har också en stor andel. Drejak och Siri äger tillsammans 67% av företaget. Det är en otroligt stor andel vilket kan uppfattas som oroväckande. Resten av listan består främst av banker och fonder. Enbart 11% av aktierna ägs av någon utanför de 10 största, en otroligt liten andel. Det går att ifrågasätta ägarstrukturen på grund av den minimala andelen aktier tillgänglig till privatpersoner.

Analytiker & Riktkurs

Carnegie. Analytikern heter Dennis Berggren. Senast satta riktkurs är 32kr vilket sattes den 28/7/2023.

SEB. Analytikern heter Erik Larsson. Senast satta riktkurs är 53kr vilket sattes den 24/7/2023.

Redeye. Analytikern heter Mark Siöstedt. Senast satta riktkurs är 44kr vilket sattes den 9/5/2023.

Finansiellt

Sleep Cycle har haft en stark ekonomi de senaste åren och kvartalen. Trots detta finns det vissa oregelbundenheter och vissa frågetecken kring vissa av de ekonomiska aspekterna av företaget. Siffrorna står i TSEK.

Utdelning

Sleep Cycle har som mål att dela ut allt överskott som inte är nödvändigt i tillväxten av bolaget. Detta går att ha delade åsikter om, beroende på hur man ser bolaget. Vid en så lågt börsvärde finns det goda anledningar varför utdelningen ska sparas och istället investeras i företaget. Samtidigt genererar Sleep Cycle goda kassa flöden i förhållande till aktiepriset vilket kan uppskattas av aktieägare. Sleep Cycle hade utdelning Q1 2020 och Q2 2023.

Resultaträkning

Omsättningen har utvecklats linjärt de senaste kvartalen. Sleep Cycle har haft en väldigt stabil omsättningstillväxt under perioden. Den procentuell ökningen YoY har genomsnittligt varit 14.6% och QoQ har varit 3.5%. Rörelseresultatet har däremot haft en mer turbulent utveckling. Den stora förlusten Q2 2021 beror på kostnader kring börsnoteringen och Q4 2022 beror på utvärdering av kontanterbjudandet av Velvet Cichlid. Rörelsemarginalen är genomsnittligt ganska låg med tanke på bransch.

Balansräkning

Balansomslutningen har en stabil tillväxt förutom vid 2 tillfällen. Den första beror på börsnoteringen och den andra på en utdelning. Anläggningstillgångarna har också 2 tillfällen då utvecklingen aviker från det vanliga. Först beror det på minskning av skatteskulder och sedan pga ökning i nyttjande rätt. Likvida medel och Eget Kapital har samma stora förändring pga samma orsaker som balansomslutningen. Långfristiga skulder beror på stor ökning i leverantörsskulder.

Kassaflödesanalys

Det Fria Kassaflödet har haft en orolig utveckling. Till viss del beror det på rörelseresultatet men betald skatt och förändring i rörelsekapital har påverkat stort. P/FCF (priset/det fria kassaflödet) har historiskt legat ganska högt. Enkelt uttryckt är det inte den bästa utvecklingen av Fritt Kassaflöde.

Nyckeltal

Liknande alla andra oregelbundenheter i graferna ovan beror, soliditeten, lönsamheten, likviditeten, kapitalomsättningshastighet och p/b på den stora utdelningen 2023. Samtidgt påverkade börsnoteringen en del vilket även syns. Det går att ifrågasätta ifall utdelningen verkligen var värd eftersom man stark försämrade solidteten och likviditeten.  

Länk Till Excel

Länk till Excel. Ifall du känner att du vill ta en titt på datan använd i denna analys finns den i excelen. All data är tagen från Sleep Cycles kvartalsrapporter, årsredovisningar, pressmedellanden om inte annat specifierat. 

Rulla till toppen
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.