...

Speqta Aktiecase 2024: Enorm Investeringspotential?

Speqta är ett företag, noterat på First North, som det senaste kvartalen gått igenom en väldigt stor omställning efter ett omvänt förvärv av SaaS-bolaget BrightBid. Tidigare har det varit otroligt oattraktivt på grund av stor olönsamhet och dålig strategi. Är det istället nu en aktie värt att titta extra på?

1. Företaget

Produkter & Kunder

BidBrain. En mjukvara som med hjälp av AI kan automatisera annonsbudgivning, visualiserar data från annonskampanjerna och anpassar produkterna Google Merchant Center. BidBrain används för Google Shopping Ads, annonser för produkter, och riktar sig mot kunder som är: e-handlare eller digitala byråer. Det är ett företag inom AdTech med fokus på ”PPC Managment Software”.

BrightBid. En liknande mjukvara som med hjälp av AI automatiserar annonsbudgivningen, skapar nyckelord, upptäcker målgrupp och anpassar annonsen (text, beskrivning). BrightBid riktar sig mot google search annonser och bing search, de annonser du ser högst upp när du söker efter något. Kunderna består av e-handlare och digitala byråer och verkar inom samma marknad som BidBrain.

Positivt med Speqta

Ökande antal Betalande kunder. Förvärvet av BrightBid har varit extremt fördelaktigt för Speqta. I slutet av andra kvartalet 2023, satt BidBrain på 39 betalande kunder och BrightBid på 404 som ger en sammanlagd summa på 443 betalande kunder för Speqta i slutet av Q2. Det är en enorm ökning från tidigare siffror, och utvecklingen ser ut att fortsätta i samma hastighet som tidigare.

Ökande ARR. BrightBid har haft en enorm tillväxtresa sedan företaget grundades. Tillväxten har legat i flera hundra procent vilket har placerat företaget inom de 10% störst växande SaaS företagen. Det finns inga tecken som speglar att tillväxten ska sakta ner men fokuset på lönsamhet, som BrightBid vill 2024, kan ha negativa konsekvenser på ökningen av nya kunder och därmed med också ökningen av ARR.

Branch. BrightBid och BidBrain, därmed också Speqta, verkar inom en bransch med otroligt hög tillväxt. Nämligen ”PPC managment software” där CAGR:n ligger på mellan 10-11%. Storleken på branschen ligger i dagsläget på 17 – 19 miljarder USD vilket ger Speqta en enorm potential för tillväxt. Behovet av branschen är starkt och det spås finnas behov även i framtiden.

Negativt med Speqta

Negativ Vinst. Efter förvärvet av BrightBid så har Speqta fått en negativ resultaträkning och kassaflödesanalys. För att hålla igång verksamheten krävs stora mängder likvida medel och kassa minskar drastiskt vilket kan leda till nyemissioner och banklån ifall inga drastiska förändringar sker inom företaget. Speqta har som ambition att nå lönsamhet under 2024 men har samtidigt uttryckt en stark osäkerhet kring läget.

Antalet Anställda. Efter senaste kvartalsrapporten sitter Speqta på totalt 76 anställda. För ett företag som förespråkar AI och som blöder otroligt mycket pengar är det en löjligt stor personalstyrka. Senaste nettoomsättningen låg på 17.3 miljoner och företaget har 76 anställda…

Konkurrens. Branschen som Speqta är aktiv inom är ”PPC Managment software” är otroligt konkurrentutsatt. Det finns otaligt många företag som verkar inom industrin, små som stora, som gör det svårt för Speqta att ta marknadsandelar. Det finns företag med mer utvecklade produkter än BrightBid och BidBrians som är mer attraktiva för kunder. Längre fram kan det bli svårt med tillväxt för Speqta.

2. Bolagsstyrning

Ledningen

Gustav Westman (CEO) – Född 1990

Utbildning: Marknadsföring (BI Norwegian Business School)

Aktieinnehav: 4 885 535 aktier, runt 20% av Speqta.

Karriär: 2010 började han som säljare på CRAMO. 2013 bytte han till LLENTAB som distriktschef. 2015 tog han anställning som sälj chef på Symetri Europe. Strax därefter, 2016, började han som svensk sälj chef på House of Control Group. 2018 steg han i rollerna till CEO över Sverige på House of Control. 2019 började entreprenörsresan med Lightcom.io, en e-handelsbyrå. 2020 såg BrightBid dagens ljus och Westman tog positionen som CEO. Under 2021 steg han ner från sin position ett tag men 2022 var han tillbaka som CEO. 2024 blev han CEO för Speqta.

Adam Jonsson (CFO) – Född 1992

Utbildning: En BBA i redovisning.

AktieinnehavHan innehar 6000 aktier.

Karriär: 2013 började han som redovisningsassistent på ekonominord. 2014 praktiserade han som “Accounting Intern” på Velux. 2015 tog han anställning som redovisningskonsult på PwC. 2017 fick han även personal ansvar på samma företag. 2018 började han som “Business Controller” på Enlabs och steg sedan i rankerna till att 2019 bli CFO. 2020 anställdes han som CFO på Speqta och Bidbrain.

Tankar om Ledningen

  • Enbart 2 personer i ledningen. Det leder till att det går att ifrågasätta förmågan till bra beslutsfattande.
  • En otroligt ung ledning, båda under 35. Fördelen är att de kan ha ideér som bryter mot de traditionella, nackdelen kan vara brist på erfarenhet.
  • Båda har goda meriter inom respektive område. CEO:n har marknadsföring och sälj medan CFO:n har redovisning och strategi.

Styrelsen

Styrelseordförande. Johan Rutgersson. Född 1978.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Utbildning: M.sc. i företag och ekonomi.

Rutgersson sitter med i styrelsen i fler småbolag, varav de flesta är av SaaS modell (Litium, Briox och Fedelta). Han har även själv arbetat som CEO för ett antal år sedan.

Gustav Westman. Född 1990.

CEO för Speqta. Kolla ovan för information.

Errol Koolmeister. Född 1985.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Utbildning: Computer Engineering

Koolmeister är en otroligt framstående profil inom AI och maskininlärning. Han har arbetat som Head of AI på H&M och är nu aktiv som talare inom artificiell intelligens.

Lisa Gunnarsson. Född 1978.

Aktieinnehav: 6661 aktier.

Utbildning: B.sc. Marknadsföring/Ekonomi

Gunnarsson arbetar inom sälj på Linkedin. Utöver det är hon aktiv inom Stockholms handelskammare och sitter som rådgivare.

Mikael Lindblom. 1972.

Aktieinnehav: 2 421 969 aktier. (10% av bolaget)

Utbildning: B.sc. Ekonomi

Lindblom har suttit som CEO över ett techbolag kallat för Medius. Nu investerar han inom flera bolag inom techbranschen och sitter med i styrelsen i: Briox, Fragsheet, Funmed, Agricam och Speqta.

Anders Gustafsson. 1977.

Aktieinnehav: 2 517 656 aktier. (10.4% av bolaget)

Utbildning: Civilekonom

Arbetar som CSO på BrightBid och var en av grundarna till bolaget. Tidigare har han arbetat som CFO på Einride, Truecaller och iZettle.

Tankar om styrelsen

  • God variation med erfarenheter bland ledamotena. Några med ekonomi, några med marknadsföring, några med styrelsearbete och en med AI.
  • God storlek på Styrelsen. 6 ledamoter ger tillräckligt för ett gott samarbete samtidigt som det inte verkar som nackdel.
  • Förhållandevis ung styrelse. Ingen över 55 år vilket gör att viss erfarenhet kan saknas bland ledamotena.

3. Aktien & Ägarna

Aktien

Speqta noterades 2010 på aktietorget (nu spotlight) under namnet Produktion 203. Sedan dess har flera förvärv och försäljningar skett, vilket även observeras i aktiepriset. Under 2014 omnoterades aktien till First North där den fortfarande ligger idag. Det har skett flera emissioner, senast vid uppköpet av BrightBid. Aktier användas som betalning utöver för kontantinsats.

Senaste aktiekursen låg på 16.44 sek.

Ägarna

På grund av det omvända förvärvet nämnt ovan så är flera av det största ägarna en tidigare ägare av BrightBid. 4 av 5 största ägarna är medgrundare till BrightBid och samtliga fortfarande är aktiva inom företaget. Mikael Lindblom är en privat investerare med fokus på SaaS-bolag. Eone är VC-Investerare. Filip Lilja är en privatinveseterare. André Lavold är f.d. styrelseledamot inom Speqta. Edmund är också medgrundare till BrightBid. Totalt äger de 10 största ägarna 70,46% av Speqta.

Analytiker

Redeye. Analytikern heter Fredrik Nilsson. Senast satta riktkurs är 15kr vilket sattes den 14 November 2023.

4. Finansiellt

Utdelning

Speqta har endast genomfört två utdelningar sedan sin IPO. Den första, den 27 maj 2022, var resultatet av försäljningen av Vinklubben och Rahalaitos. Denna utdelning, justerad för emissioner, splits och omvända splits, landade på 48 SEK. En andra utdelning gjordes den 17 maj 2023, då företaget insåg att de fortfarande hade en överdriven kassa. Denna utdelning, justerad för splits och emissioner, uppgick till 6.83 SEK.

Speqta har inte en historia av att vara en utdelningaktie och kommer troligtvis inte ha en utdelning på många år framöver pga det dåliga kassaflödet. Utdelningarna var av specialfall.

Resultaträkning & Balansräkning

Q1 2020 förvärvas Rahalaitos vilket syns i samtliga grafer.

Q4 2021 säljs Rahalaitos som också syns tydligt.

Q1 2022 säljs Vinklubben och Affilijet.

Q2 2022 sker en enorm utdelning och flera skulder betalas av.

Q3 2022 förvärvas brightbid vilket syns i samtliga grafer.

Speqtas finansiella utveckling kan uttryckas som turbulent och oroväckande. Flera stora förändringar har skett inom loppet av några år. (Tryck på bilden för större bild)

Nyckeltal

Alla förutom ett nyckeltal har haft en otroligt turbulent utveckling. Speqta har exemepelvis haft enorma värderingar inom ramen för P/E. Företaget har enbart varit lönsamt under en kort period för några år sedan vilket ifrågasätter den framtida förmågan att vara lönsam. Enligt ledningen är detta prio nummer 1 för närvarande. (Tryck på bilden för större bild)

Rulla till toppen
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.