...

Aktieanalys InfraCom 2024

Av Anton | Publicerad 18 april 2024 | Aktieanalys

InfraCom har den senaste tiden genomfört flera förvärv vilket har lett till en enorm tillväxt. Kommer den fortsätta?

InfraCom

Produkter & Kunder

InfraCom Group AB (publ) är ett företag som verkar inom IT-infrastruktur branschen. De verkar inom ett flertal olika områden, med flera olika kundgrupper. Dessa områden är Telefoni, Molnbaserad IT-drift, Hosting & Datacenters och Datakommunikation & Internet.

Telefoni. InfraCom har ett egenutvecklat program vid namn Infinity som fungerar som molnväxel vilket man erbjuder kunder. Utöver det erbjuder man vanliga mobilabonemang.

Molnbaserad IT-drift. Erbjuder IT-infrastruktur som tjänst.

Hosting & Datacenters. InfraCom erbjuder datahantering och hosting åt kunder i deras 3 egenägda servers.

Datakommunikation & Internet. Lägger ut fiber åt kunden för att öka eller förbättra datakommunikationen.

Positivt

Stark nettoomsättningstillväxt. InfraCom har haft en otroligt stark nettoomsättningstillväxt de senaste kvartalen. Främst kommer den här tillväxten från förvärv och är inte någon organisk tillväxt men oavsett är det en stark tillväxt. Med fortsatta bolagsförvärv även de kommande kvartalen kommer tillväxten fortsätta uppåt.

God Soliditet. Trots ökande skulder har InfraCom lyckats hålla gränsen mellan eget kapital och skulder stabil vilket gör att risken inte blir oroväckande hög.

Utdelning. InfraCom har en utdelningspolicy om att dela ut 30 – 50% av vinsten vilket ger goda pengar till kontot och även möjligheten att fortsätta köpa InfraCom aktier. Eftersom förväntningen är stigande marginaler och stigande nettoomsättning kommer även utdelningen stiga i framtiden.

Negativt

Många & Dåliga förvärv. InfraCom genomför otroligt många förvärv och de senaste kvartalen har de företaget vuxit enormt. Problemet är att dessa förvärv är otroligt små, försämrar marginalerna och diversiferar InfraCom till fler och fler branscher. De stärker inte InfraComs marknadsposition till en bättre nivå utan försämrar den och ökar skulderna.

Försämrade Marginaler. De senaste bolagsförvärven har inte varit de bästa för InfraCom vilket syns i de sviktande marginalerna. InfraCom själva försöker förklara det genom bokföringsprinciper men samtidigt är det svårt att bortförklara marginalerna när de har försämrats sedan 2 år tillbaka.

Ökande Skulder. För att finansiera alla bolagsförvärven måste InfraCom ta på sig mer skulder, vilket främst är räntebärande skulder, eller genom att nyemissioner, då man också späder ut aktien. För en aktieägare är båda alternativen lika dåliga och med fortsatt strategi om förvärv kommer inte kapitalbehovet minska utan öka, därmed ännu mer skulder.

InfraComs Bolagsstyrning

Ledningen

Bo Kjellberg (CEO)

Född/Anställd: 1970/1999

Utbildning: M.Sc. i Informationssystem & Nätverk (Hawaii Pacific Uni.)

Aktieinnehav: 18 250 000 aktier (genom BK of Sweden) och 105 000 optioner.

Karriär: 1999 grundade Kjellberg InfraCom och sedan dess har han suttit som CEO.  

Hans Nilsson (CFO)

Född/Anställd: 1966/2017

Utbildning: M.Sc. i Business Administration & HR (Göteborgs Uni)

Aktieinnehav: 50 000 aktier och 105 000 optioner

Karriär: 2000 började han som Accounting Manager på Panasonic Nordic AB. 2007 anställdes han som Management Consultant på KPMG. 2011 valdes han som CFO på STO Scandinavia. 2013 började han som CFO på Sensavi. 2017 började han på InfraCom.

Patrick Olson (CMO)

Född/Anställd: 1976/2023

Utbildning: Ingen högre utbildning

Aktieinnehav: 1 676 051 aktier

Karriär: Medgrundare till Connect 1997. Managing Director på Connect till 2015. Fram tills 2018 jobbade han på Staples som Managing Director. Därefter grundade han Leeward Capital och jobbar som investerare.

Kommentar om Ledningen

Liten Ledning. Ledningen består i dagsläget av endast 3 medlemmar vilket är otroligt litet. Anledningen till att det kan bli problematiskt är eftersom det kan vara svårt att hålla koll på ansvarsområden och strukturera upp avdelningar med ledare. Utöver det leder en liten ledning till generellt få perspektiv i hur man löser olika problem. Det kan inträffa att InfraCom inte testar nya saker.

 

God erfarenhet/utbildning. Två personer i ledningen har en 5 årig utbildning inom ett passande område för deras aktuella tjänst. Utöver det har de nödvändig erfarenhet inom sina områden som gör att det går att lita på att de har vad som krävs för att lyckas i rollen och utveckla bolaget.

 

Hög entreprenörsanda. Två av medlemmarna i bolagledningen har nästan endast varit med och grundat flera olika företag (InfraCom och Connect). Det finns alltså en otroligt stark entreprenörsanda i ledningen som kan smitta av sig till resten av organisation vilket i sin tur kan leda till nya intiativ till hur InfraCom ska kunna växa till nya höjder, vilka produkter som ska utvecklas och vilka företag som ska förvärvas.

Styrelsen

Oskar Säfström (Styrelseordförande)

Född/Invald: 1981/2017

Utbildning: BA i Business (Dublin Business School)

Aktieinnehav: 1 805 282 aktier (inkl. närstående) och 65 000 optioner.

Karriär: Började som delägare 2003 i Svensk FöretagsFörmedling. 2008 anställdes han som Interim CEO på Amago Capital. 2009 började han på Concensus som Head of M&A advisory. 2011 tog han an rollen som Partner på ScandCap. Från 2015 har han arbetat heltid med investering och styrelsearbete.

Bo Kjellberg (Ledamot)

Född/Invald: 1970/2017

Utbildning: M.Sc. i Informationssystem & Nätverk (Hawaii Pacific Uni.)

Aktieinnehav18 250 000 aktier och 105 000 optioner.

Anna Petre (Ledamot)

Född/Invald: 1971/2017

Utbildning: LL.M. (Göteborgs Uni.)

Aktieinnehav: 1 094 aktier och 1 000 optioner

Johan Löfvenholm (Ledamot)

Född/Invald: 1969/2020

Utbildning: M.Sc. i Industrial Enginnering (Chalmers) och BA i Lärarexamen (Göteborgs Uni.)

Aktieinnehav: 0

Patrick Olson (Ledamot)

Född/Invald: 1976/2023

Utbildning: Ingen högre utbildning

Aktieinnehav: 1 676 051 aktier

Kommentar om Styrelsen

Varierande Utbildning. Många ledamöter i styrelsen har imponerande utbildningar som är användbara på InfraCom. En blanding av eknomisk, ingenjörs och juridiska utbildningar gör att man får många olika perspektiv på InfraComs verksamhet och hur man ska utveckla den på bästa sätt. 

 

Personligt innehav. 3 medlemmar av styrelsen har utöver ett personligt intresse i InfraCom, även ett ekonomiskt intresse i företaget. Fördelarna med det är att motivationen för att Infracom ska gå bra ökar vilket ofta leder till mer engagemang och därmed bättre resultat. Samtidigt är det bra med ledamöter utan ekonomiskt intresse som kan ge ett oberoende perspektiv.

Aktien & Ägarna i InfraCom

Aktien

Aktien har utvecklats otroligt stabilt sedan ett bra tag tillbaka. Det enda som har påverkats var InfraComs senaste rapport som var en bra bit under förväntan.

Ägarna

Majoritetsägaren är Bo Kjellberg (CEO) som äger genom företaget BK of Sweden AB. Utöver det har styrelseordförande (Oskar Säfström) och CMO (Patrick Olson), genom Leeward Capital Holding AB, ett stort innehav. Resten är främst olika institut.

Analytiker

Affärsvärlden. Ger ett neutralt råd till InfraCom. Länk

Redeye. Senaste riktkurs: 37kr. Länk

InfraComs Finansiella Ställning

Utdelning

InfraCom har som policy att dela ut 30 – 50% av årets vinst vilket är en ganska generös policy för ett sådant litet företag. Emellertid minskar den utdelningen drastiskt när marginalerna minskar så enormt som de gör nu. Det gör att utdelningen blir fortsatt låg.

Senaste utdelning: 0.55 SEK för räkenskapsåret 2023.

Resultaträkning

Nettoomsättning. Ett resultat av senaste förvärvet är att omsättningen har rusat till rekordnivåer. Viktigt att veta att den tillväxten inte är organisk och InfraCom kommer troligtvis inte på längre sikt växa allt för mycket, som ett resultat av förvärvet. Per segment syns det redan hur vissa segment håller på och minskar omsättningen.


Marginaler. Ett annat resultat av Infracoms flera förvärv, som började 2021, är att marginalerna har försämrats enormt. Tidigare var nivån stabil på ca 20% för rörelsemarginalen men har nu minskat till nästan 6% vilket InfraCom försvarar genom att man gått ifrån en prenumerationsbaserad modell till en försäljningsbaserad modell. Emellertid förändrar inte det att Infracom har en bedrövlig lönsamhet.

Balansräkning

Goodwill. Tydligt syns det hur InfraCom har genomfört olika förvärv de senaste 3 åren varav det mest framstående var Connect Q1 2023. InfraCom har inte många andra anläggningstillgångar utöver goodwill vilket gör att grafen till goodwillen märks i både tillgångarna och balansomslutningen.

 

Skulder. Q1 2023 syns tydligt hur långfristiga skulderna skjuter iväg till höga nivåer. Det grundar sig i en utnyttjad kredit facilitet av InfraCom för att finansiera köpet av Connect utan att det alltför negativt skulle påverka likviditeten. Det syns även i räntebärande skulder som ökar betydande det kvartalet.

Nyckeltal

Likviditet. Generellt är likviditeten ganska låg, och kassalikviditeten i synnerhet är oroväckande låg. Med ett tal under 0.4 har Infracom ganska svårt att betala av sina kortfristiga skulder endast med likvida medel. Balanslikviditeten är också låg vilket ger en generellt låg betalningsförmåga.

Innehåll

InfraCom

InfraComs Bolagsstyrningen

Aktien & Ägarna i InfraCom

InfraComs Finansiella Ställning

Rulla till toppen
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.