...

Aktieanalys Norva24 2024

Av Anton | Publicerad 29 april 2024

I det här blogginlägget kommer vi att kolla närmare på hur Norva24 opererar inom sin marknad och hur de den senaste tiden har lyckats nå upp till nya sälj mål och totalt exploderat i tillväxt.

Positivt med Norva24
 1. Enorm omsättningstillväxt.
 2. Marknadsledande i stark marknad.
 3. Gott kassaflöde.
Negativt med Norva24
 1. Något hög värdering.  
 2. Låga Marginaler
 3. Hög Nettoskuld.

Kort om Norva24 Group

Norva24 är en koncern som består av mer än 60 dotterbolag som tillhandahåller tjänster för avlopp och kring gående system.

Historia

2015 bildades Norva24 Group genom en fusion av 5 lokala företag i Norge. Målsättningen var ett bli en marknadsledande koncern i norra europa.

 

Expansionen var ett faktum när Norva 2017 gick in i Danmark och Sverige genom att förvärva lokala företag. 2 år senare fortsatte man även in i Tyskland med ett litet förvärv.

 

Efter ett starkt integrationsarbete av de nya tillskotten så gick företaget genom en nyemission 2021 och blev därefter också noterat på Stockholmsbörsen.

 

2024 är Norva24 marknadsledande i varje region och det finns även diskussioner om fortsatt expansion till närliggande regioner i Europa.

Tjänster & Kunder

Norva 24 Group är sammansättning av mer än 65 mindre bolag inom branschen UIM (underground infrastructure maintancence). De verkar inom regionerna: Norge, Sverige, Danmark och Tyskland och erbjuder främst olika tjänster. Varje dotterbolag har ett visst specialområde men generellt i koncernen erbjuds detta:

 • Högtrycks- och stamspolning.
 • Tömning/Kontroll av fettavskiljare.
 • Slamsugning
 • Rörinspektion
 • Relining/rörinfodring
 • Omhändertagande av farligt avfall
 • Annat

Enligt årsredovisningen 2023 bestod kundlistan av totalt 60 000 kunder. Kunderna delas i sin tur upp på företag (65%), kommuner (30%) och hushåll (5%). Tjänsterna varierar något mellan kundtyperna på grund av olika behov.

Marknaden för Norva 24

Norva24 verkar inom en marknad för UIM-tjänster.

Marknandssituation

VVS-branschen har en historia av sig av att främst bestå av flera mindre bolag, vilket också är fallet inom UIM-branschen. Genom en konsolidiering av de många småbolagen gör att en koncern som Norva24 snabbt får stora marknadsandelar.

 

Enligt prospektet utgivet av Norva24 fanns det 2020 totalt 1900 lokala bolag inom UIM-branschen som är verksamma inom antingen Norge, Sverige, Danmark eller Tyskland. Av dessa 1900 lokala småbolag är mer än 40 verksamma i koncernen Norva24.

 

Norva har betydande marknadsandelar i sina regioner. I Norge är den 26%, i Tyskland 3%, i Sverige 9% och i Danmark 10%. I samtliga marknader är de även marknadsledande (enligt bolaget själva) vilket även banar vägen för fortsatt tillväxt.

Tillgänglig Marknad

Expansionen sedan bildandet 2015 har lett till att Norva24 finns i totalt 4 länder med sina lokala dotterbolag. Enligt Norva24 Groups prospekt är den totala addreserbara marknaden inom de befintliga regionerna 40 miljarder NOK 2023. 

 

Utöver en stor existerande marknad inom de verksamma regionerna uppskattas Europas totala marknad till 140 miljarder NOK. Vidare beskrivs även en CAGR på 5.5% vilket grundar sig i ökande investeringar i avlopp på grund av åldrande infrastruktur.

 

Enligt Svenskt Vatten krävs 21 mdkr årligen i investeringar i avloppen så infrastrukturen kan restrueras och fungera. Liknande åtegärder krävs runt om i Europa. Utöver det gör all nederbörd och hetta att Norvas tjänster blivit mer och mer aktuella. Aldrig tidigare har relining, sugning eller högtryckstvätt varit så viktigt som nu.

 

Samtidigt finns det konkurrens i regionerna. Främst består det av lokala bolag som inte utgör ett hot mot Norva i stort men lokalt påverkar. Trots det finns det några stora koncern som Swoosh och RohrStar som Norva direkt konkurrerar med.

 

Norva24:s Bolagsstyrning

Norva24:s koncernledning består av totalt 6 personer och i genomsnitt har de var

Koncernledningen

Norva24:s koncernledning består av totalt 6 personer och i genomsnitt har de varit anställda i bolaget i 3.35 år. VD:n sticker ut då han endast har varit delaktig i bolaget i mindre än 1 år. Det går att konstatera att koncernledningen är en något ung ledning i förhållande till anställningsperioden.

 

Den nya VD:n som tillträdde i slutet av 2023 har flera relevanta tidigare erfarenheter som VD. Tidigast kommer han från Cramo, där han arbetade i 3 år, och dessförinnan från Skanova där han arbetade i 4 år. Emellertid var resultaten vid båda anställningarna aningen under förväntan. Kommer han prestera bättre på Norva24?

 

Samtliga övriga medlemmar i ledningen har relevant erfarenhet och utbildning till respektiv position. Främst består har de arbetat som regionschef eller områdeschef, förutom CFO:n som har arbetat som CFO tidigare. Utöver det är den genomsnittliga pluggtiden för relevant utbildning 3.17 år.

 

Det personliga engagemanget i Norva24 är också starkt då det genomsnittliga aktieinnehavet är 133 198 aktier, värt ca 3.6 MSEK. Utöver det har nästan alla i ledningen endast förvärvat det senaste året. Enbart Norgechefen har avyttrat en andel.  

Styrelsen

De flesta i styrelsen har varit med sedan bildandet av bolaget 2015. Samtidigt har det tillkommit några nya ansikten vilket gör att den genomsnittliga perioden för en styrelseledamot i Norva24 är 6.16 år. Många har god koll på hur verksamheten bedrivs och vilka förbättringsområden som finns.

 

Endast 1 ledamot har inte en universitetsutbildning, övriga har en utbildning inom juridik, ekonomi eller ingenjörskunskap. Variationen i utbildningar leder till olika perspektiv i utvecklingsarbeten eller problemlösning. Utöver det jobbar flera ledamöter som VD eller CFO i olika företag vilket ger god erfarenhet.

 

Det finns även ett stort personligt engagemang i Norva24, då genomsnittsinnehavet är 1 152 105 aktier vilket är värt runt 31.2 MSEK. Värt att nämna är att det riktar sig lite mot att en av styrelseledamöterna har ensamt nästan 10% av Norva.

Aktien & Ägarna i Norva24

Aktien till Norva24 är noterad på stockholmsbörsen och har varit det sedan 2021. De störst ägarna består av riskkapital- och fondbolag men även flera av ledamöterna och medlemmar ur ledningen.

 

Sedan 1 år tillbaka har nästan alla transaktioner av inynspersoner i Norva24 varit förvärv. Det enda som sticker ut är en avyttring på 3 Mkr av Norgechefen i slutet av Q1 2024. Det finns ingen förklaring till varför det inträffade för närvarande.

 

Riktkurs från danske bank (2024-02-26): 29kr

Riktkurs från Citigroup (2024-02-26): 37kr

Riktkurs från SEB (2024-01-30): 36kr

Riktkurs från Carniege (2023-11-22): 30kr

Riktkurs från DNB (2023-08-23): 34 kr

Råd från affärsvärlden: neutral (lutar åt sälj).

Råd från Börsveckan: köp.

Rulla till toppen
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.