...

Aktieanalys

AktieCase Sleep Cycle – Tillväxt eller Utdelning?

1. Företaget Sleep Cycle AB, grundat 2009, är ett mjukvaruföretag som erbjuder en app som följer och analyserar din sömn. Genom att utnyttja sensorer i din smartphone ger appen insikter i din sömn och hjälper dig förstå och förbättra dina sömnvanor. Målet är inte bara att övervaka, utan aktivt främja din sömnkvalitet. Sleep Cycle strävar

AktieCase Sleep Cycle – Tillväxt eller Utdelning? Läs mer »

Rulla till toppen
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.